Besöksadress

Birger Jarlsgatan 43 
111 45 Stockholm

KLP Fastigheter AB

Telefon: 08-100 160

Organisationsnummer:
556716-4214

Faktureringsadress

Bolagsnamn
c/o KLP Eiendom AS
Pb 400, Sentrum
0103 Oslo
Norge

Mail: faktura@klp.no