Vi på KLP Fastigheter vill vara en god hyresvärd och en långsiktig samarbetspartner för våra kunder. Vi ska tillhandahålla en utmärkt inomhusmiljö i våra fastigheter genom bästa möjliga förvaltning, drift och underhåll. Förutom att tillhandahålla en representativ, modern och funktionell arbetsmiljö med bra klimat arbetar vi även aktivt med att förebygga olyckor, hälsoproblem och miljöskador för våra hyresgäster och deras besökare, våra leverantörer, vår omgivning samt egna anställda.

Om något ändå blivit fel eller om du har frågor som du anser att vi bör hantera i någon av våra fastigheter skickas en felanmälan via vårt webbformulär Skicka felanmälan. Vid akuta ärenden sker anmälan via vårt jourtelefonnummer 08-657 77 56.

Drift och underhåll

Generellt omfattar fastighetsdriften följande områden, men med viss variation mellan olika fastigheter:

  • Regelbunden service och tillsyn av fastigheterna och dess tekniska system som el, vatten, avlopp, ventilation, värme, kyla och larm
  • Säkerställa attraktiva och representativa gemensamma ytor i fastighetens inomhus- och utomhusmiljö
  • Driftstyrning av tekniska anläggningar
  • Myndighets- och egenkontroll

Vi på KLP Fastigheter ansvarar för underhåll av gemensamma ytor, tekniska utrymmen och anläggningar samt byggnadens fasader.

Inom den hyrda lokalen är det normalt hyresgästen som ansvarar för underhållet. Är man som hyresgäst osäker på vad man får eller har skyldighet att göra, så hänvisar vi i första hand till villkoren i hyreskontraktet för aktuell lokal.

Vid frågor går det också bra att kontakta ansvarig förvaltare för aktuell fastighet.

Vi på KLP Fastigheter ser underhåll av våra fastigheter som en mycket viktig del av förvaltningen. Vårt mål är att upprätthålla funktion, skick och standard så att fastigheten över tid utgör den goda arbetsmiljö för våra hyresgäster som vi eftersträvar. Vi agerar långsiktigt och har goda rutiner för underhållsplanering samt för att upprätthålla en hög standard i hela vårt bestånd.