KLP har tillträtt Princeton i Hagastaden

KLP Fastigheter har tillträtt fastigheten Princeton 1 i Hagastaden vilken
genom avtal i februari 2020 förvärvats från SveaNor JV och Hemsö Life
Holding AB. Investeringen är på 2,6 mdSEK vilket är KLPs största förvärv
någonsin i en enskild fastighet. Fastigheten har färdigställts under hösten
och hyresgästinflyttningar pågår. 

Byggnaden har en uthyrbar area på 23 000 m² som fördelar sig på 11
våningar och två källarplan. Princeton är byggt för att möta höga krav på
arkitektur och sticker ut i området med sina kolmörka sluttande fasader.
Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver och BREEAM Very
Good.