KLP Eiendom investerar 2,6 miljarder i Stockholm

KLP Eiendom har genom ett av sina svenska dotterbolag ingått avtal med SveaNor JV och Hemsö Life Holding AB om förvärv av fastigheten Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,60 miljarder kronor. Hyresintäkten beräknas uppgå till ca 93 Mkr, exklusive hyrestillägg. Byggnaden är under uppförande och byggstart var under år 2018. Färdigställande och tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2021.

  • Vi önskar att investera i moderna kvalitetsbyggnader med god miljöprofil vid centrala knutpunkter. Denna byggnad står sig väl i ett sådant perspektiv. Efter att ha genomfört flera stora fastighetstransaktioner i Danmark och Norge före jul förra året är vi nu mycket nöjda med att kunna presentera vår största enskilda transaktion i Stockholm någonsin, säger administrerande direktör Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom.

Fastigheten är belägen i Stockholms innerstad, i dynamiska Hagastaden, intill Karolinska Sjukhuset Karolinska Institutet och Biomedicum. KLPs Fastigheters ’Torsplan’ ligger i omedelbar närhet. Hagastaden utmärker sig som ett life-science-kluster som dragit till sig verksamheter inom framstående högkvalitativ forskning och utveckling.

Byggnaden fördelar sig på 11 våningar och två källarplan. Uthyrbara area uppgår till ca 23.000 kvm. Bioteknologiföretaget RaySearch och Region Stockholm är hyresgäster. Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad och BREEAM.

  • Fastigheten kompletterar vår svenska portfölj på ett utmärkt sätt och den kommer att vara en profilfastighet i dynamiska Hagastaden, säger Anette von Mentzer, fastighetsdirektör på KLP Fastigheter. Vi har varit etablerade i Hagastaden sedan början och det är ett attraktivt område som bara blir bättre i takt med att allt fler byggnader färdigställs och service och utbud tillkommer och snart också en egen tunnelbanelinje, fortsätter Anette. 

  Illustration av Princeton 1: White Arkitekter

5.2 Illustration - 23.jpg