KLP har tecknat avtal för om- och tillbyggnad av fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen, fd Stockholms tingsrätt. Sammanlagt omfattar entreprenaden ca 25000 kvm kontor varav drygt 5000 m² är tillbyggnad med ny toppvåning, utökade flyglar och nya glasspänger.

Samtidigt öppnas byggnaden med publika ytor mot Fleminggatan. – Vi är väldigt glada över att få möjlighet att starta ett stort och spännande projekt i tider när många stoppar sina projekt, säger Anette von Mentzer, Fastighetsdirektör på KLP Fastigheter.

Det här kommer att bli en fantastisk mötesplats på Östra Kungsholmen där gedigna klassiska och K-märkta värden möter det nya och moderna, fortsätter Anette. Byggnaden som nyligen inrymde bla Skolverket och MSB är idag nästan helt vakant och uthyrning sker i samarbete med New Property.

Möjlighet finns här att hyra riktigt stora sammanhängande kontorsytor där man kan sitta yteffektivt, ner till 8 m²/person. Inflyttning planeras till Q1, 2022. Byggnaden kommer att certifieras enligt Breeam-in-use. Entreprenör är In3prenör och byggstart sker omgående.

Klamparen10-Entrehall.jpg
Klamparen entrehall

Gå till hemsidan för Klamparen – Fleminggatan Fjorton

www.fleminggatanfjorton.se