Personuppgifter

KLP Fastigheter lägger stor vikt vid att skydda personuppgifter för våra kunder, anställda och andra. Du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett bra och säkert sätt.

Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter om våra kunder, om dig som har inlett en process för att bli kund hos oss, om dig som arbetar eller söker jobb hos oss och om de som använder vår hemsida. Vi behandlar också personuppgifter från leverantörer, samarbetspartners och kontaktpersoner hos t.ex. företagskunder. Vår integritetspolicy beskriver hur vi använder, hanterar och skyddar dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer.

Kamerabevakning

Vi kamerabevakar våra fastigheter. Det gör vi i syfte att förebygga och utreda brott. Inspelat material lagras i 14 dagar hos av KLP anlitat kamerabevakningsföretag.

För begäran om att:

  • Rätta, radera eller göra invändningar mot kamerabevakning
  • Få ut inspelat material på enskild person
  • Få bekräftelse om att enskild person förekommer på film

Vänligen kontakta: info@klpfastigheter.se

Kontakta oss
privat

Önskar du komma i kontakt med oss gällande vår hantering av dina personuppgifter, för att be om insyn, korrigering, borttagning eller för att rapportera en personuppgiftsincident?

Vänligen se våra kontaktuppgifter nedan.

Vi kommer att svara dig så snart som möjligt men helst inom 30 dagar. Om vi är försenade med svaret kommer du att få ett preliminärt meddelande med en bakgrund till varför vi är sena. Du kommer också att få information om när du kan förvänta dig svar. Vi tar inte betalt för att behandla din begäran om insyn.

  • Kontakta KLP Fastigheter på: info@klpfastigheter.se
  • Kontakta KLPs Dataskyddsombud Birgitte Wirum Sand på: personvernombud@klp.no
  • Kontakta Datainspektionen: www.datainspektionen.se