Om oss

Bolagsstruktur

KLP Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom AS, en av Nordens största fastighetsägare med ett sammanlagt fastighetsvärde av ca 62 miljarder kronor. KLP Eiendom AS ägs i sin tur av KLP som är Norges största pensionsbolag med ett förvaltningskapital på 655 miljarder kronor.

I fastighetskoncernen arbetar sammanlagt ca 150 anställda med fastigheter i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Stockholm, Köpenhamn och London.

Affärsidé

KLP Eiendom AS är KLPs verktyg för investeringar i fastighetsmarknaden. Investeringar ska genomföras på affärsmässig grund och med hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt , miljö och etiska affärsprinciper i samstämmighet med KLPs anslutning till Global Compact och FNs principer för ansvarsfulla investeringar.

Om KLP-koncernen

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) är ett av Norges största pensionsbolag. Bolaget levererar pensions-, finans- och försäkringstjänster till kommuner och landsting, hälsovårdsföretag och till företag både i offentlig och privat sektor. KLP och dotterbolagen har tillsammans över 800 anställda.

Koncernen levererar trygga och konkurrensmässiga produkter och tjänster inom:

 • Pension och pensionskassetjänester
 • Lån
 • Försäkringar
 • Fond- och kapitalförvaltning
 • Fastigheter

Värdegrunder

Dialogen mellan KLP Fastigheter och kunderna ska vara präglad av våra värdegrunder; öppenhet, tydlighet, ansvarstagande och engagemang.

Öppenhet

 • Vi delar med oss av kunskap och information
 • Vi lyssnar
 • Vi är toleranta

Tydlighet

 • Vi förenklar för kunderna och är lätta att förstå
 • Vi är konsekventa
 • Vi prioriterar och är målmedvetna

Ansvarstagande

 • Vi är att lita på
 • Vi skapar trygghet
 • Vi tar ett helhetsperspektiv

Engagemang

 • Vi vill överträffa förväntningar
 • Vi bygger relationer
 • Vi är handlingskraftiga

Vision

KLP Fastigheter - Den bästa partnern för dagarna som kommer

Så behandlar vi personuppgifter

Här hittar du vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur vi använder, hanterar och skyddar dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer.

Kamerabevakning

Ändamålet med kamerabevakningen är att motverka brott. Inspelat material lagras i 14 dagar.

För begäran om att:

 • Rätta, radera eller göra invändningar mot kameraövervakning
 • Få ut inspelat material på enskild person
 • Få bekräftelse om att enskild person förekommer på film

Vänligen kontakta: info@klpfastigheter.se