Om oss

Välkommen till KLP Fastigheter

Med långsiktigt ägande utvecklar och förvaltar vi på KLP Fastigheter moderna och centralt belägna kommersiella fastigheter i Stockholm. Vår vision är att bidra till en levande stadsmiljö och skapa attraktiva lokaler där människor trivs och verksamheter växer.

KLP Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom AS som är en av Nordens största fastighetsägare med ett sammanlagt fastighetsvärde av ca 62 miljarder kronor. KLP Eiendom AS ägs i sin tur av KLP som är Norges största pensionsbolag med ett förvaltningskapital på 655 miljarder kronor. KLP levererar pensions-, finans- och försäkringstjänster till kommuner och landsting, hälsovårdsföretag samt till företag i både offentlig och privat sektor.

Inom fastighetskoncernen KLP Eiendom arbetar sammanlagt ca 150 anställda med fastigheter belägna i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Stockholm, Köpenhamn och London.

Den bästa partnern för dagarna som kommer

Dialogen mellan oss på KLP Fastigheter och våra hyresgäster ska vara präglad av våra värdegrunder öppenhet, tydlighet, ansvarstagande och engagemang. Våra hyresgäster ska alltid bemötas av professionell hjälp där vår förvaltning, drift och underhåll styrs i egen regi.

Kvalitet och hållbarhet

KLP Fastigheter är ISO-certifierade efter ISO 9001 och 14001. Det innebär att vi är förpliktigade till att kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsarbete och våra miljöprestationer. Vi utgår från våra hyresgästers behov och arbetar aktivt med kundnöjdhet som mäts i en återkommande undersökning. Vårt hållbarhetsarbete vilar på ett ramverk av FN:s Global Compact, tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Investeringar ska genomföras på affärsmässig grund i samstämmighet med KLPs anknytning till Global Compact och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Med bästa möjliga förvaltning bidrar KLP till en god miljö - idag och i framtiden.

 

Socialt ansvarstagande
Socialt ansvarstagande

KLPs vision är att vara den bästa samarbetspartnern för framtiden och att vara socialt ansvarstagande är en del av detta. KLP ska förvalta och utveckla värden för nuvarande och kommande generationer. Grunden för detta ligger i våra värderingar: öppen, tydlig, ansvarsfull och engagerad, som berättar hur vi ska agera, och vilka principer som vi anser att ett socialt ansvarsfullt leverantörsbeteende grundar sig på. Vill du läsa mer?

Här hittar du KLPs principer för socialt ansvarstagande.