KLP investerar mer hållbart

Vårt moderbolag KLP tar ansvar för sitt pensionskapital och använder sitt inflytande för att kräva en snabbare utveckling mot ett hållbarare samhälle. Redan under 2014 drog KLP tillbaka alla investeringar från kolföretag som det första stora pensionsbolaget i världen. Idag är pensionskapitalet helt fritt från engagemang i kol och olja. 

Se filmen och lär dig mer om hur KLP investerar mer hållbart