Se andra Fastigheter

Grand Central By Scandic - Stockholm City

Adress Kungsgatan 70
Areal 18 750 kvm varav 15.000 kvm hotell, 1.500 kvm bostäder, 250 kvm butiker, 2.000 kvm teater

Den anrika fastigheten Klockan 1 uppfördes mellan åren 1883-1885 som hyrespalats med förebilder från Wien. Byggnaden kallades det Lundbergska huset. 

År 2006 påbörjades projektering för att renovera fastigheten vilket resulterade i en omfattande ombyggnation där merparten av lokalerna byggdes om till Hotell Grand Central by Scandic. Hotellet har 390 rum och inrymmer restaurang samt konferenslokaler. Byggnaden omfattar också 18 bostadslägenheter, Vasateatern samt  butikslokaler mot Kungsgatan. Huset har av Stockholms stadsmuseum klassificerats som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.

Vasateatern har en stolt historia. Åren 1931-1935 drevs teatern av Gösta Ekman d.ä och från 1952 och framåt var Per Gerhard och Karl Gerhard teaterdirektörer då teatern nådde sina allra största framgångar. Vasateatern stängdes 2009 för en grundlig renovering i syfte att bibehålla det kulturhistoriska värdet och under sommaren 2016 blev renoveringen färdig. Vasateatern drivs idag i Scandics regi och erbjuder möjligheter för många olika typer av event så som konferens, konserter och filmpremiärer.

Byggnaden ligger i centrala Stockholm nära centralstationen i bästa möjliga kommunikationsläge med utmärkt tillgång till tågkommunikation, tunnelbana, bussar och Arlanda Express. I fastighetens närhet finns ett stort utbud av Stockholms sevärdheter, shopping, restauranger och nöjesliv.

KLP Fastigheter förvärvade fastigheten från Diligentia under 2011.

Kontaktperson

Peter Brask Peter Brask Mobil: 0730 82 57 44