Prao till KLP Fastigheter

Team

Inom KLP arbetar vi aktivt med samhällsansvar i enlighet med FN's mål. Social hållbarhet är en del i detta och därför känns det roligt att vi på KLP Fastigheter i mars tar emot en prao-elev från Rinkebyskolan. Syftet med prao-tiden är att inspirera elever, öka deras motivation i skolan och ge dem nya kontakter inom en bransch där de vanligtvis inte har kontakter. Vi vill få dem att känna sig välkomna till arbetslivet.