KLP inspirerar på FN:s klimatkonferens

Just nu pågår FN:s klimatkonferens i polska Katowice med deltagare från cirka 200 länder. Syftet med mötet är att ta beslut kring regelverk för verkställandet av Parisavtalet. KLP är inbjudna för att inspirera och berätta om vilka möjligheter investerare har gällande klimatvänliga satsningar med särskilt fokus på KLPs engagemang gällande förnybara investeringar. KLPs Heidi Finskas, direktör för samhällsansvar samt Håvard Gulbrandsen, koncerndirektör i KLP Kapitalförvaltning, talar i den internationella toppdebatten tillsammans med flera av världens ledare.