Miljö och klimat

Miljø og klima

KLP Fastigheter är ett dotterbolag inom KLP Eiendom, och har som moderbolaget målet att bygga och förvalta miljövänliga byggnader för framtiden. Ansvar för yttre miljö och klimat har blivit en naturlig del av KLP Eiendoms verksamhet, och detta integreras nu i vår dagliga drift och förvaltning. Genom en aktiv miljöpolicy vill KLP Eiendom bidra till att reducera belastningen på miljö och klimat samt främja nya beteenden, produkter, tjänster och tekniska lösningar som kan reducera miljöbelastningen och CO2-utsläppen.

KLP Eiendom och alla dess dotterbolag (Oslo, Trondheim, Stockholm och Köpenhamn), är miljöcertifierat enligt ISO 14001, och vi har egna resurser som aktivt arbetar med att minska vår miljöpåverkan.

KLP Fastigheter mottog sitt certifikat från Det Norska Veritas i augusti 2014.

Vi önskar att tillsammans med våra hyresgäster och samarbetsparter att aktivt arbeta med att minska vår gemensamma miljöpåverkan.

Länk till KLP koncernens miljösidor där du kan läsa mer om vår miljöpolicy samt vårt miljöarbete: Miljöpolicy.
Link to the: KLP Group Environment Policy

Miljöfilosofi