Miljö och klimat

Miljø og klima

Vår miljöfilosofi

Vi på KLP Fastigheter har som mål att utveckla och förvalta miljövänliga byggnader för framtiden. Ansvar för miljö och klimat är en naturlig del av vår verksamhet som också integreras i vår dagliga drift. Genom en aktiv miljöpolicy vill KLP Eiendom som koncern bidra till att reducera belastningen på miljö och klimat samt främja nya beteenden, produkter, tjänster och tekniska lösningar som kan reducera miljöbelastning och CO2-utsläpp.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har utarbetat en årlig som såväl långsiktig miljöhandlingsplan med konkreta mål samt åtgärder för reducering av vår miljöpåverkan. Vi önskar att tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners aktivt arbeta med att minska vårt gemensamma avtryck på miljö och klimat.

Fokusområden

Vi har valt att fokusera på tre områden utifrån de viktigaste miljöaspekterna i organisationens verksamhet:

  • Miljöledning
  • Energi och klimat
  • Materialanvändning och avfall

Länk till KLP koncernens miljösidor där du kan läsa mer om vår miljöpolicy samt vårt miljöarbete: Miljöpolicy.
Link to the: KLP Group Environment Policy

Urbana bin och gröna tak
Urbana bin

Visste du att på Torsplans sedumtak surrar KLPs minsta hyresgäster? I bikupan jobbar 50 000 bin för att göra stadens utemiljöer grönare. Vår önskan är att våra bin ska bidra till den biologiska mångfalden och en mer hållbar stadsmiljö.